Slik blir konfirmasjonene på Sør-Helgeland i år

Konfirmasjonen i Brønnøy, Vega og Sømna kirke er utsatt til høsten. I Vevelstad kirke skal to årskull konfirmeres i mai. Og det blir humanistisk konfirmasjon på frigjøringsdagen.

I år som i fjor blir konfirmasjonen i Brønnøy kirke flyttet til høsten. Her ser vi BBU-konfirmanter fra mai 2019.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

I Den norske kirke er det menighetsrådene i hvert enkelte sokn som fastsetter dato for konfirmasjonen. Sør-Helgeland prosti består av seks sokn. Fire av seks menighetsråd har behandlet saken.