Myndighet opptatt av å unngå plastpartikler

Fiskeridirektoratet region Nordland har levert sin uttalelse om Toft næringsområde.

Slik ser skissene ut for landbasert oppdrett ved Toft. Merk at dette er prinsippskisser, ikke ferdige planer.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Pluss

I brevet, som er datert 17. februar og signert seksjonssjef Håvard Dekkerhus og rådgiver Silje Svendsen, har direktoratet noen innspill.