Tilbudene som er gitt på Nes er offentliggjort - unntatt ett

Fem av seks tilbud som kom inn på Nes er åpnet for offentligheten. Den sjette tilbyderen ba om unntak av hensyn til forretningshemmeligheter.

Det gamle samvirkelaget på Nes eies av Vega kommune, det samme gjør det røde lagerbygget og lagerskuret i bakgrunnen. Seks aktører har lagt inn bud på eiendommene.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Formannskapet i Vega kommune hadde en åpen diskusjon omkring salg av de kommunale eiendommene på Nes 7. desember. Da de ulike tilbudene som hadde kommet inn skulle presenteres, ble møtet lukket ved bruk av forvaltningslovens paragraf 13,1 2. ledd, som omhandler forretningshemmeligheter.