Vega takker nei til Helgeland rehabilitering

I Sømnas 2021-budsjett ligger det 380 000 kroner til kjøp av tjenester fra Helgeland Rehabilitering. Vega har nå takket nei til å bidra.

Vega formannskap. Rådmann Brit Skjevling (med ryggen til), Ove Mortensen, Eirin Sleteng, formannskapssekretær Elin Anna Hovland, ordfører Andre Møller og Alf Johan Breivik.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Sømnapolitikerne har i formannskapets budsjettfremlegg 2021, satt av 380 000 kroner til tjenestekjøp i Helgeland rehabilitering. Men det ligger ikke inne millioner til inndekning av potensielt underskudd.