Politikerne støtter kjøp av tjenester fra Rehabiliteringen for 1,5 millioner i 2021

Etter noe uklarhet om hva det var man støttet gikk brønnøypolitikerne for innkjøp.

Politikerne i driftsutvalg I Brønnøy innstilte tirsdag på å kjøpe tjenester for inntil 1,5 millioner kroner fra Helgeland Rehabilitering i 2021.  Foto: Bente Milde

Pluss

Under behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2021-24 innstilte driftsutvalg I i Brønnøy på at man skal budsjettere med innkjøp av tjenester fra Helgeland Rehabilitering AS for inntil 1,5 millioner kroner i 2021. Pengene skal tas fra kommunens disposisjonsfond. Så lenge dette ikke er en årlig driftsutgift kan man bruke penger fra disposisjonsfondet til formålet, mener økonomisjef Frank Nilssen.