Brannsjefen vil øke gebyr og ansette én til feier

Dagens bemanning dekker ikke behovet, er hans tydelige råd.

Brannsjef Geir Johan Hanssen i Brønnøy brann- og redningsvesen orienterte driftsutvalg II, feiertjenesten skal blant annet endre navn til seksjon for boligbrannsikkerhet.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Under onsdagens møte i driftsutvalg II i Brønnøy orienterte brannsjef Geir Johan Hanssen i Brønnøy brann- og redningsvesen om ny gebyrforskrift for feiertjenesten. Blant planene er at man skal endre navn på feiertjenesten til «seksjon for boligbrannsikkerhet».