Goma har søkt om å utvide lokalene

Goma ønsker bedre plass, det er særlig utfordringene med smittevern som taler for dette.

Goma planlegger å utvide lokalene inn i nabolokalet til venstre på dette bildet. Rådmannen innstiller på å godkjenne søknaden om å utvide skjenkearealet.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Goma i Storgata i Brønnøysund har søkt om utvidelse av arealet for serverings- og skjenkebevillingen.