Utnevnelse av kontrollutvalgsleder er problematisk, ifølge revisorekspert

Ap-vararepresentant Anette Einarsen, som er kontrollutvalgsleder, er valgt inn i ny prosjektgruppe som skal få barnehageutbyggingen i Sømna på skinner igjen.

Pause under kommunestyremøte 29. oktober. Vararepresentant til kommunestyret og kontrollutvalgsleder Anette Einarsen med albuen i bordet, måtte tre inn for kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet og fagleder for eiendom i kommunen Alf Kyrre Holmstrand, her stående i grått til høyre for Einarsen. Arbeiderpartiets gruppeleder Andrine Solli Oppegaard i front.   Foto: Bente Milde

Pluss

Kontrollutvalg-lederen havnet i denne posisjonen da hun i kommunestyret trådte inn som vara for Alf Kyrre Holmstrand, som er fast møtende kommunestyrerepresentant.