Ny ordning får førsteprioritet hos Brønnøysundregistrene

Registrene skal utvikle kompensasjonsordningen for næringslivet og setter mye annet til side.

Steinar Ekse, Barbro Saltermark og Georg Neerland på kontoret i Brønnøysund har en statusgjennomgang i prosjektet.   Foto: Brønnøysundregistrene

Pluss

Ordningen skal være med på å trygge arbeidsplasser i en situasjon med økte smitteverntiltak på grunn av covid-19-krisen.