Kulturskolerektoren tror på fortsatt støtte til Doi Doi

Nordland fylkeskommune kutter én million i støtte i den tidligere distriktsmusikerordningen.

Doi Doi er distriktsmusikerne på Sør-Helgeland som har fått støtte gjennom ordningen til fylkeskommunen gjennom mange år. Nye kutt kan true ordningen, men kulturskolerektoren er optimist.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det har denne høsten vært usikkerhet knyttet til finansiering av distriktsmusikerordningen som nå har endret navn til ensemblestøtten.