Sykepleier fra Brønnøy i ny bok: Forteller om koronavåren

Kathrine Sjøttem (48) er anestesisykepleier ved St. Olavs Hospital, men vokste opp i Brønnøysund. Hun opplevde koronavåren som dramatisk.

Sykepleier Kathrine Sjøttem fra Brønnøysund deler refleksjoner om hvordan hun har møtt koronakrisen i Trondheim, samt frykten og savnet av nær familie i Brønnøy.   Foto: meramedia.no

Pluss

Sykepleieren fra Brønnøysund er en av hovedpersonene som er intervjuet i boka "Koronavåren", som neste uke slippes av Museumsforlaget. Hennes vanlige arbeidsdager er på akutt- og traumemottaket på St. Olavs Hospital. Men våren 2020 får hun et lynkurs på halvannen time. Sykepleieren, som også er mor og ektefelle, forberedes på å møte korona.