Kulturhus ender trolig i sammenbygging av kommunehus

Formannskapet i Sømna vil i stedet oppgradere eksisterende kommunehus og leie lokaler for kulturskole og bibliotek.

Slaget kan være tapt for tidligere ordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap) midt i bildet - som har kjempet for et nybygget kultur/kommunehus i Sømna. Foto fra siste formannskapsmøte, hvor ordfører Hans Gunnar Holand (Sp) til venstre og Gunder Strømberg (Tpl) til høyre, støttet kommunedirektør Arne Johansen nr 2 fra venstre  Foto: Bente Milde

Pluss

Formannskapet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse i Sømna ber kommunedirektøren renovere og oppgradere eksisterende kommunehus, samt å leie lokaler for kulturskole og bibliotek, fremfor å føre opp samlet nybygg til 65,1 millioner kroner. Dette er i tråd med det råd kommunedirektør Arne Johansen har gitt.