Rådmannsaken: Dette koster kommunens advokat i timen

KS-advokatene tar en timesats på 1.750 kroner.

Brønnøy kommune har engasjert KS-advokatene som juridiske rådgivere i oppfølgingen av rådmann Helge Thorsens arbeidsforhold.  Foto: BÅRD PEDERSEN

Pluss

Det kommer frem i en oppdragsbekreftelse til Brønnøy kommune fra KS, signert av advokat Solfrid Vaage Haukaas, som skal ha ansvaret for å følge opp saken.