Fungerende oppvekstsjef ønsker ny oppvekstsjef

Under tirsdagens møte i driftsutvalg I i Brønnøy spurte Liv Astrid Bang (V) om man vil finne erstattere for oppvekstsjef og enhetsleder i barne- og familietjenesten.

Liv Astrid Bang (V, t.v.) spurte blant annet om ny oppvekstsjef. Fungerende oppvekstsjef Kjartan Paulsen (t.h.) ønsker ny oppvekstsjef.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Som kjent har Cathrine Theting, som inntil nylig var oppvekstsjef i Brønnøy, blitt oppvekstsjef i Sømna kommune. Sturla Ditlefsen har vært enhetsleder i barne- og familietjenesten i Brønnøy og ble nylig tilsatt som sjef på DMSet som bygges i Brønnøysund.