Fagforeninger svært kritiske til innleid ekstern bistand

De mener også at drøftingsplikten er brutt av Brønnøy kommune.

Blant signatarene på brevet er HTVene Helene Bendiksen Olsen Vågan, og Randi Bugten fra Fagforbundet. Her i samtale med rådmann Helge Thorsen, mens ordfører Eilif Trælnes (Sp) snakker med økonomisjef Frank Nilssen. I forgrunnen Siv Aglen (Ap). De tillitsvalgte ble invitert til dette formannskapsmøtet 26. august, da budsjettprosessen ifølge økonomisjefen startet. Det er ikke de enige i.  Foto: Simon Aldra

Pluss

19. august sendte hovedtillitsvalgte Bodil Karijord for Utdanningsforbundet, Heidi Sæthre for Norsk sykepleierforbund og Randi Bugten og Helen Vågan for Fagforbundet et brev til Brønnøy kommune der de stilte spørsmål ved hvorfor man hadde påbegynt budsjettprosessen i kommunen uten å inkludere fagforeningene, og hvorfor det var innleid ekstern bistand.