Ung mann dømmes til forvaring for branner

Den unge mannen som nå er domfelt for seks branner i Brønnøysund i 2019 ble ikke dømt for det alvorligste tiltalepunktet. Retten fant det ikke bevist at han hadde tent på med forsett.

Tiltalte sammen med sin forsvarer Tore Walle-Jensen under brannsakens fjerde dag i retten. Nå er han dømt til forvaring i tre år med en minstetid på to år.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det kommer frem i dommen fra Alstahaug tingrett, som ble avsagt torsdag.