Mer merforbruk i Brønnøy, mangler 18,4 millioner i år - uten covid-19

Det kommer frem i tertialrapport 2, som legges frem for formannskapet onsdag neste uke.

Økonomisjef Frank Nilssen presenterer nok en gang røde tall i tertialrapporten.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Rapporten, som utarbeides to ganger i året, viser et totalt merforbruk på 18,4 millioner kroner i 2020. Merforbruket er et anslag for hvor mye mer penger enn budsjettert man har brukt 31. desember 2020.