Jarle Andhøy lager film om Edvard og krigsseilerne: – Unik historie

Han er svært opptatt av å fortelle historiene før krigsgenerasjonen dør ut og historien er tapt for alltid.

Edvard Lilleheil ble tildelt medalje for sin innsats under andre verdenskrig i juli i år.  Foto: Frank Bjortjønnli

Pluss

Krigsseiler og krigshelt Edvard Lilleheil døde i Brønnøysund 26. august 2020. Han ble 98 år gammel.


Ordføreren anbefaler ny medalje for lokal krigshelt

Ordfører og kommune ønsker mer heder til en av de få gjenværende krigsseilerne.

Torpedert tre ganger

– Jeg har vært heldig som overlevde krigsseilasene med tre torpederinger, erkjenner Edvard Lilleheil (92), som likevel fikk kjenne belastningen på kroppen etterpå.

Krigsseiler fikk medaljer

Edvard Lilleheil (98) fikk onsdag to medaljer for sin innsats under krigen.


Unik historie

Polfarer og eventyrer Jarle Andhøy postet etter dette et innlegg på Facebook der han hyllet Lilleheil.

Polfarer og eventyrer Jarle Andhøy lager film om krigsseilerne. Her er han sammen med Edvard Lilleheil, som døde i august. Han er også kritisk til at krigsseilerne ikke fikk markeringer 8. mai i år. Årsaken var ifølge regjeringen koronakrisen.  Foto: GoAliveTV

Jarle Andhøy forteller BA at han arbeider med et stort krigsseilerprosjekt som skal bli film, der han har reist rundt i Norge siden 2000-tallet for å intervjue og filme de siste norske gjenlevende heltene, for å sikre deres historier.

– Jeg var heldig som fikk gleden av å komme i kontakt med ham for noen år siden og sønnen Halgeir. I fjor sommer var jeg oppe og snakket med krigsseileren Edvard og Halgeir.

– Hva snakket dere om?

– Vi snakket om hvordan det var å vokse opp Nord-Norge, samfunnskårene der og hans dramatiske opplevelser på sjøen. Han har opplevd sin elendighet fra krigen. Edvard Lilleheil er en av dem som ble torpedert tre ganger. Det imponerende med disse gutta er at krigshverdagen var en jobb og hverdag de kjempet i over flere år. Krigsseilerne mistet hyra da skipene forliste, og selv om mange såvidt kom seg helskinnet på land, så var det rett ut på nytt tokt for å seile livsviktig materiell over havet. Den innsatsen var helt avgjørende for utfallet av krigen. Soldatene på fronten var avhengig av leveranser av våpen, ammunisjon, materiell, fuel, hele pakka, hadde ikke det kommet frem hadde vi ikke vunnet krigen, sier Andhøy, som kaller Lilleheils historie «unik».

Avdelingsleder ved Helgeland Museum i Bindal Odd Walter Bakksjø har laget en utstilling som heter «Rettsida og gærnsida» om krigsseileren Edvard Lilleheil og to bindalinger på den andre siden.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Underdogs ble helter

Han syns også det var verdifullt å få intervjue sønnen Halgeir.

– Det som var veldig fint var å få møte ham og sønnen som ga et lite innblikk i hvordan det er å vokse opp som sønn av en traumatisert krigsseiler. Det er umulig å gå gjennom et liv - med fem år i krig - uten å bli farget av det, sier han.

Andhøy sier at hans eget engasjement for krigsseilerne har vokst i løpet av de årene han har dokumentert deres historier..

– Jeg har filmet disse krigsveteranene siden tidlig 2000-tall, og det har vokst på meg. Det startet som en interesse, og jo dypere man kommer i materien, jo mer vokser den på deg. Krigsseilerne er the underdogs som ble helter. Etter krigen ble de utsatt for det store nasjonale sviket.

Kritisk til regjeringen

Andhøy jobber aktivt for at norske myndigheter skal løfte frem de siste gjenlevende krigsseilerne og personlig takke dem før det er for sent.

– Vi lever i en tid der det er slutten på en generasjon, det haster å få samlet disse historiene. Lilleheil er et tragisk eksempel på en av dem som Erna Solberg og regjeringen hadde lovet at skulle inviteres til seremoni og heder i anledning av 75-års-frigjøringmarkering 8. mai i år. Det ble det ikke noe av. Han var også innstilt til regjeringens minnemedalje, som det heller ikke ble noe av, før han seilte over elven. For meg er det ganske uforståelig at man løfter informasjonen om disse nasjonale heltene til riktige myndigheter - kongehus, SMK og Forsvarsdepartementet har navnet på disse få heltene som er igjen - men får ikke takket og hedret dem før de faller fra. Det er uforståelig - og ganske provoserende for både krigsseilerne selv og etterkommerne som ser sine helter med sterke historier bli ignorert, og glemt selv om vi i stor grad kan takke krigsseilernes innsats for friheten vi har idag, sier Andhøy.

Årsaken var korona

På veteran- og frigjøringsdagen 8. mai i år holdt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) en tale, der snakket han om denne seremonien.

– På grunn av Korona-pandemien må vi vise vår respekt på en annen måte enn det som var planlagt. I dag skulle regjeringens medlemmer deltatt på markeringer over hele landet. Vi skulle samles for å hedre dem som fortsatt er blant oss, og som opplevde andre verdenskrig. Vi skulle hedre heltemotet og vise vår ærbødighet og respekt for alle dem som var ofre for krigens redsler. Vi skulle også gi vår anerkjennelse til de tusenvis av norske kvinner og menn som etter krigen har tjenestegjort på våre vegne i internasjonale operasjoner, sa Bakke-Jensen.

– Mange nordmenn var berørt av første verdenskrig, først og fremst på grunn av sjøfolkene. Halve handelsflåten deltok og over 2000 sjøfolk døde. Det var også nordmenn som deltok i krigen fordi de befant seg i andre land, og ble rekruttert der, sa statsminister Erna Solberg til Dagbladet under en markering av at det var 100 år siden første verdenskrigs slutt.