Fondsmidler til 3,6 millioner fordelt på tre lokale formål

Ylvingen Havneforening, Slipen Nes og Vega Fiskeriutvikling får alle tre et betydelig beløp fra et fond til fiskere på Vega.

Da Assuranseforeningen Vega ble fusjonert med Nordlys forsikring ble det etablert et fond som skulle deles ut til fiskere i nærområdet. I år ble 3,6 millioner kroner fordelt, største del av potten gikk til Vega fiskeriutvikling.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Assuranseforeningen Vega var et forsikringsselskap som forsikret fiskefartøy stiftet for flere generasjoner siden. I 2014 bestemte styret i assuransenforeningen Vega å overdra sin virksomhet til Nordlys Forsikring med virkning fra 1. januar 2015. Nordlys inngikk fusjonsavtaler med flere andre seinere. Årsaken til fusjonen var problemer med å innfri Solvens II-regelverkets krav til kapital, internkontroll og rapportering innenfor en forsvarlig kostnadsramme.