Utvider området med 135 mål for storsatsing på Toft

Vil ha rom for en tunnel for inntak av sjøvann.

Aquaculture Innovation og daglig leder Rolf Nordmo varsler gjennom Rambøll at man ønsker å ta inn et område på 135 dekar inn i planområdet på Toftøyan.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

27. august vedtok et enstemmig formannskap i Brønnøy å fastsette planprogram for reguleringsplan for Toft næringsområde. Dette området var på 930 dekar.