– Min påstand er at veiene driftes godt innenfor rammene vi har

Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen fortalte politikerne om utfordringer og prioriteringer i veivedlikeholdet i Brønnøy.

Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen under Driftsutvalg II.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Orienteringen kom etter et spørsmål fra Kjetil Nordfjellmark (Sp). Nilsen begynte med å ikke love noen større satsing på vei.