Innsparingskrav 8 millioner: – Et slag i solar plexus

Utdanningsforbundets tillitsvalgte på Vik skole, Simen Garaas er forbauset etter å ha blitt forelagt et sparekrav på 8 millioner kroner for oppvekstsektoren i Sømna.

Tillitsvalgt for utdanningsforbundet ved Vik skole i Sømna, Simen Garaas er bekymret for kvaliteten til skole- og barnehager hvis sektoren skal gjennom et 8 millioners kutt de to kommende år. Garaas var blant foreldrene som var glad for vedtaket om bygging av ny barnehage i Vik, og bildet ble tatt i den sammenhengen.   Foto: Bente Milde

Pluss

– Det er helt uforståelig for meg hvordan oppvekstsektoren i Sømna skal kunne ta ned 8 millioner kroner frem til 2023, slik vi i dag er blitt forespeilet. Alle ansatte var onsdag innkalt til møte på skolen, hvor kommunens økonomisjef og oppvekstsjef la frem at sektoren måtte ned et slikt beløp. Dette på bakgrunn av at kommunestyret hadde gitt slikt oppdrag til kommunedirektøren. Men å kutte åtte millioner kroner utgjør snart en firedel av budsjettet på oppvekst, sier tillitsvalgt for utdanningsforbundet på Vik skole Simen Garaas.