Orienterte politikerne: – Vi har nesten ikke næringsareal igjen

Hovedessensen er ifølge næringssjef Johnny Nielsen Hanssen at det er lite næringstomter tilgjengelig i Brønnøy.

Næringssjef Johnny Nielsen Hanssen under Driftsutvalg II onsdag.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Til onsdagens møte i driftsutvalg II i Brønnøy hadde utvalgsleder Erik Gjemble (H) bedt om en orientering om hvor mange tomter som er regulerte, byggeklare og ligger for salg i markedet for bolig og næring i Brønnøy, og hvor mange av dem som ikke er bundet til leverandør av hus.