Ikke avklart hvem som får kjøpe utsiktstomtene i Buskhammaren

- Om det blir budrunde, loddtrekning eller annet system for tildeling er ikke avklart, sier teknisk sjef Nils Ivar Sund i Sømna, som bekrefter å ha mange interesserte på liste.

På det som har blitt et naturlig bord under sprengningsarbeidene utført av Jostein og Signar Dypaune i Dypaune AS den siste tiden (t.h. i bildet), har enhetsleder for teknisk og eiendom Nils-Ivar Sund (t.v.) i Sømna kommune lagt ut kartet over det nye boligfeltet.   Foto: Bente Milde

Pluss

– Å selge til selvkost har vært vårt utgangspunkt til nå. Kommunen har bosetting med flest mulig hus som mål, sier teknisk sjef Nils Ivar Sund, som høyt oppe i terrenget har strålende utsikt.