Underernærte eldre

- Vi skal ha nulltoleranse for dette

Varaordfører Liv Marit H. Reitan (Sp) i Sømna er glad for kommunedirektørs klare holdning.

Kommunedirektør Arne Johansen i Sømna ble utfordret av varaordfører Liv Marit H. Reitan (Sp) (til høyre) som ville vite situasjonen for eldre lokalt.   Foto: Bente Milde

Pluss

Flere nasjonale studier har slått fast at mange hjemmeboende eldre er underernærte. I Sømna stilte varaordfører Liv Marit H. Reitan 25.juni spørsmål om hvordan situasjonen er for eldre her hjemme.