Skolestart om en uke

Politiker mener skoleskyss er uforsvarlig

- Vi har valgt ut noen få barn som alltid må ta støyten for at fellesskapet ikke ordner opp, sier lokalpolitiker som krever bedre skoleskyss for de minste.

1.-4 trinn skal ha maks 45 min transporttid til/fra skole- for elever fra Sør-Kvaløy er transporttida 70 minutt, viste en tidligere rapport.   Foto: Bente Milde

Pluss

I midten av august er det skolestart, og da forventer kommunestyrerepresentant Hilde W. Olsen (Sp) i Sømna at småskole-elevene får et bedre busstilbud.