Vega har fått ekstra brannberedskap som følge av økt turisme

På Vega styrkes beredskapen
Pluss

Brannsjef Geir Johan Hanssen har det overordnede administrative ansvaret for Brønnøy Brann- og redningsvesen, som inkluderer brannvesenet på Vega og Vevelstad. I sommer er det et stort antall tilreisende til Sør-Helgeland, og særlig Vega med sine rundt 1.200 innbyggere merker en stor økning.