Skyver investering i to år – til én milliard mindre

Helse Nord skyver investeringene i Nye Helgelandssykehuset med to år, og setter ramma til 2.5 milliarder, en milliard mindre enn tidligere anslag.

Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir konstaterte nylig at målet er å ha den nye sykehusstrukturen ferdig og operativ i 2027 – mot 2025 i tidligere planer.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Det ble resultatet for Helgelandssykehuset da styret i Helse Nord behandlet helseforetakets langsiktige investeringsplan for perioden 2021 til 2028.