14 ansatte i fritt spill

Kommunestyret gir Helgeland Rehabilitering tre måneder

Innen 1. oktober må det være en plan og investorer på plass for å sikre sunn drift som et eget selskap, hvis ikke er det kroken på døra for Helgeland Rehabilitering.

Vi kan ikke bruke 3-4 millioner av skattebetalerens penger hvert år til å holde driften av Helgeland rehabilitering gående.

Kommunedirektør Arne Johansen
Pluss

Det ble hektisk aktivitet i kommunestyret Sømna torsdag. Politikerne måtte ta stilling til hva som skal skje videre med Helgeland rehabilitering, etter at konsulentselskapet Vesir har levert sitt forprosjekt med klar anbefaling om opprettelse av AS.