Søker lederteam som tar mer ansvar, men vil betale bedre

Kommunedirektør Arne Johansen i Sømna vil ha et team av områdeledere som må ta økonomisk ansvar, men som også er bedre betalt.

-Fokuset har blitt stort på daglig drift og for lite på strategisk tenking og planarbeid. Billedlig sagt kan en hevde at vi har vært mer opptatt av å øse båten fremfor å sette retning", skriver kommunedirektør Arne Johansen i Sømna om erfaringene med dagens organisering av kommunen.   Foto: Bente Milde

Pluss

Johansen skriver i sitt saksfremlegg til kommunestyret 25. juni, at det er aktuelt å lyse ut fire stillinger, hvorav én eksternt. Dette er tre områdelederstillinger, samt leder for stab. Områdelederstilling for oppvekst skal vurderes utlyst eksternt.