Rødt sier nei til Akson

Da Vega kommunestyre skulle ta stilling til om de ønsket å inngå en intensjonserklæring med Akson, stemte ett parti mot.

Per-Anton Nesjan er kommunestyrerepresentant for Rødt Vega. Han la frem forslag om å stemme mot en inngåelse om en intensjonserklæring med Akson. Hans forslag falt mot hans egen stemme.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

I forrige uke skulle kommunestyret på Vega vedta for eller mot en signering av en intensjonserklæring med Akson. Akson er et nasjonalt digitaliseringsprosjekt som skal resultere i en felles pasientjournal for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, utenfor Midt-Norge, og digitale løsninger som knytter helse-Norge sammen på tvers av virksomheter. I Midt-Norge har kommunene, spesialisthelsetjenesten, fastleger og avtalespesialister gått sammen om Helseplattformen for anskaffelse og innføring av en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten.