Havnebygg-anbudet er skreddersydd for lokale leverandører

Havnestyret har delt opp anbudet i 18 deler for å få størst mulig lokal deltakelse i anbudskonkurransen.
Pluss

JST Arkitekter AS ved Jan Støring har tegnet det nye havnebygget og er engasjert som byggherre.