Fylket: - Fare for at bestanddeler kan falle ned over industriområde

En inspeksjon av Brønnøysundbrua har avdekket et kritisk vedlikeholdsbehov. Det er satt av over 40 millioner kroner til arbeidet.

Siden 2018 er det advart om at Brønnøysundbrua har et kritisk vedlikeholdsbehov. Nå er det satt av et betydelig beløp til arbeidet - som først vil starte til neste år.  Foto: Bård Pedersen

Vi vil angripe dette lenge før det blir veibrudd

Pluss

I Nordland fylkeskommunes økonomiplan for 2020-2023 er det satt av 44 millioner kroner, fordelt på 12 millioner kroner i 2020 og 32 millioner kroner i 2021, til nødvendig vedlikeholdsarbeid på Brønnøysundbrua.