Ungdom krever rettferdig behandling

Blant demonstrantene i dag var Kaled Omer, Abukair Mustaf og Dige Jegin. De er glad for initiativet som de selv nyttet til å markere et krav om rettferdighet.

Kaled Omer, Abukair Mustaf og Dige Jegin støtter BlackLivesMatter- bevegelsen, og krever likebehandling.   Foto: Bente Milde

Pluss

Med plakater og slagord deltok Kaled Omer, Abukair Mustaf og Dige Jegin i dagens støttedemonstrasjon for Black Lives Matter i Brønnøysund. Dette er en global aksjon startet i 2013 for å hindre vold mot sorte og andre grupper som lider under rasisme, og profilere stolthet og glede i de samme gruppene.