Mowi: – Dette er en omkamp

Alt arbeid med oppdrett i verdensarven stanser opp

Riksantikvaren har påklaget Fiskeridirektorat-vedtaket som ga tillatelse til oppdrett i verdensarvområdet. Fredag ble det klart at alt arbeid ved Rørskjæran stanser opp mens klagebehandlingen pågår.

De gule bøyene ved Rørskjæran viser hvor oppdrettselskapet Mowi vil etablere seg. Nå har en ny klage fra Riksantikvaren ført til at etableringen utsettes.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Den 22. april ga Klima- og miljødepartementet Mowi medhold i klagesaken mot Miljødirektoratet. Fiskeridirektoratet fulgte opp med å gjøre om sitt eget vedtak, noe som er avgjørende for at Mowi skal kunne etablere seg på Rørskjæran.