Dette blir den nye hurtigbåten på Vega-sambandet

Den nye hurtigbåten til sambandet Brønnøysund-Vega er under bygging hos verftet Brødrene Aa. Båten settes inn i trafikk 1. april 2021.

Denne hurtigbåten, som er under bygging hos rederiet Aa, skal erstatte MS Vegtind på vegasambandet 1. april 2021.  Foto: NFK

Pluss

Det er Nordland fylkeskommune som har kontrahert båten og som skal stå som eier. Når nåværende anbudsperiode, der sambandet betjenes av TTS med båten "Vegtind", går ut vil fylket sette inn sin båt og legge ut drift av båten på anbud. I praksis vil dette anbudet i hovedsak handle om å finne en operatør som kan sørge for mannskap til båten.