Brønnøy Kalk permitterer alle ansatte

Regjeringen lover permitterte lønnskompensasjon i juni

De femti-talls arbeiderne som nå permitteres fra Brønnøy kalk, kan gå en usikker tid i møte. Lønnskompensasjonen er enda ikke på plass.

Omlag 50 ansatte ved Brønnøy kalk har fått permitteringsvarsel med to dagers frist. Så langt har regjeringen ikke holdt sitt løfte om å utbetale lønnskompensasjon til dem som rammes av 2-dagers permitteringsordningen. Her er endel av staben oppstilt i dagbruddet på Akselberg. Foto fra en tidligere anledning.   Foto: Jan Odvar Nielsen

Pluss

På Sør-Helgeland var det over 400 permitterte 9.mars, da samfunnet korona-stengte. På mandag vil det være et femtitalls nye permitterte fra en av Brønnøys hjørnesteinsbedrifter, Brønnøy kalk.