Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot Brønnøy kommune og legevakten

Fylkesmannen i Nordland vil gjennomgå det som ble gjort av legevakt og legevaktsentral i forbindelse med Kai Fosdahls bekymringsmelding om broren Kjell Inge Fosdahl 29. mars i år.
Pluss

Kai Fosdahl var sterkt kritisk til oppfølgingen han fikk både fra politi og helsevesen da han meldte inn at han fryktet for brorens liv. Det tok fem timer fra han kontaktet politi og legevakt til han fikk hjelp og broren ble funnet bevisstløs.