Det nye verdensarvsenteret lekker

Nå er to kontorvegger åpnet for at takstmann skal kunne kontrollere hva slags lekkasje det er snakk om.

Senterleder Berit Martinussen sier det nå skal iverksettes undersøkelser for å avklare uønsket vann i Vega verdensarvsenter.   Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Daglig leder Berit Martinussen på Vega verdensarvsenter, bekrefter at verdensarvsentereret har en vannlekkasje.