Mowi har fått alle tillatelser til oppstart i verdensarvområdet

Oppdrettsselskapet jobber med å avklare når de kan sette fisk i sjøen.

Mowi har nå fått alle nødvendige tillatelser for å kunne etablere et oppdrettsanlegg ved Rørskjæran i Vega verdensarvområde.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

For ett år siden trakk Miljødirektoratet tilbake Mowis utslippstillatelse som ble gitt av Fylkesmannen i Nordland i 2016. I april i år behandlet Klima- og miljødepartementet klagen fra Mowi og ga dem medhold. Departementet mener det foreløpig ikke er tilstrekkelig grunn til å omgjøre Mowis utslippstillatelse. Dermed oppheves vedtaket fra Miljødirektoratet.