BIL børster støvet av planene om aktivitets-SFO

BIL ønsker å tilby aktivitetsfritidsording med varierte idrettsaktiviteter i fotballhallen, på kunstgressbanen og områdene rundt Svarthopen, samt mat og leksehjelp med base på klubbhuset.

Årsmøtet i BILs hovedlag ble avholdt digitalt på Teams tirsdag. Så leder Aina Melstein ønsket velkommen fra hjemmekontoret og hadde de andre deltakerne på PC-skjermen. Øverst fra venstre ser vi noen av dem: Espen Slotvik, Roger Haugen og Unn Hestvik.  Foto: Privat

Pluss

BIL fotball har tidligere jobbet med å få til en ren fotball-SFO. Roger Haugen og Bjørn Arve Bønå presenterte de nye planene på hovedlagets årsmøte tirsdag.

- Grovskissen er å skreddersy et treningsopplegg etter skoletid med mat og leksehjelp for unger fra andre opp til og med sjetteklasse. Et tilbud der man kan velge hele uken eller bare noen dager. Vi se også for oss henting av elever fra Salhus og Nordhus skole. Mye av planverket ble laget for flere år siden da airdomen ble bygget, sier Haugen.

Fotballhallen blir sentral

Når nå fotballhallen er i ferd med å fullføres tas planene fram igjen.

Nye Torghatten arena skal kunne tas i bruk i løpet av høsten.  Foto: Jøran Horn

- Vi ønsker både å få aktivitet i anleggene og tillegg ligger det penger i det for BIL. Grand kjører tre dager i uken i Bodø til 1.800 kroner. Mens Sandnessjøen har fem dager til 2.400 med én ansatt, som også gjør andre oppgaver i klubben, både sportslig og administrativt, sier Haugen.

Det er snakk om på ansette én person som har hovedansvar for driften og tilby BVS-elever på toppidrett jobb som instruktører etter skoletid.

- I tidligere utrednringer har er det lagt opp til én leder og ungdommer som jobber mens det er aktivitet i halvannen time, sier Haugen.

Konkurrere eller samarbeide med kommunen?

Kommunen er i dag alene om å driver skolefritidsordning i Brønnøy.

- Førsteklassingen min koster 3.000 på den kommunale SFO-en. Jeg ser store muligheter for å lage et vel så godt tilbud som ikke nødvendigvis er så dyrt. Men det må gjøres flere undersøkelser og settes en del tall, sier Bønå.

BILs årsmøte vedtok å utrede dette nærmere for mulig oppstart 1. januar 2021. En arbeidsgruppe skal levere en innstilllng til styreleder i hovedlaget innen 30. august.

BIL Fotbal la fram planene og ønsket årsmøtets tilslutning til å gå videre. I debatten som fulgte ble det tatt til orde for å involvere de andre undergruppene for å legge til rette for bredde i aktivitetene fra start av og sjekke interessen blant foreldrene.

Det er delte meninger om hvorvidt man skal bli en konkurrent eller inngå et samarbeid med kommunen. Det er også ulike synspunkter på om BIL fotball eller hovedlaget skal ha styringen.

Årsmøte i BIL ble avholdt digitalt på Teams. Øverst fra venstre Espen Slotvik, Aina Melstein, Siri Knoph og Ole Stian Solsem.  Foto: Privat

Leder i hovedlaget Aina Melstein, og flere med henne, roste initiativet.

- Dette er et veldig godt initiativ som kan bli en positiv og populær sak. Hovedlaget vil uansett ha arbeidsgiveransvaret for en eventuell ansettelse. Vi har flagget at vi ikke lønner noen, men tiden endrer seg. Det er viktig at opplegget blir utredet skikkelig. Interessen og økonomien blir viktige deler av utredningen, og interessen samt økonomien i dette er viktig, sier Melstein.

Det nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge fram en innstilling innen 30. august. Det ble også vedtatt å gå i snarlig dialog med Brønnøy kommune for avklaringer og diskutere et eventuelt samarbeid.

Arbeidsgruppen består av Aina Melstein, leder i fotballgruppen Kjell Rune Stavang, leder i håndballgruppen Elin Olsen og leder i BILs idrettsskole når denne kommer på plass.

Styret forsetter

Aina Melstein ble gjenvalgt som leder i hovedlaget for ett år*. Det samme gjelder de fleste andre i arbeidsutvalget. Prosjektleder Espen Slotvik (ett år), kasserer Ole Stian Solsem (ett år), sekretær Unn Hestvik (to år), medlemsansvarlig Siri Knoph (ett år) og styremedlem Arne Robert Hartvigsen (valgt for to år i fjor).

*Rettet fra at det var på eget ønske. Styreleder og prosjektleder velges alltid for ett år av gangen.

Brønnøysund idrettslag hadde 762 betalende medlemmer i 2019, mot 811 året før. Etter at volleyball ble reetablert i fjor høst har BIL nå 14 undergrupper. Lederne for disse er også en del av styret i hovedlaget. Disse er rangert etter medlemstall:

 • Håndball (365): Elin Olsen (ny)
 • Fotball (219): Kjell Rune Stavang (ny)

  "Kjella" skal lede BIL fotball videre

  Kjell Rune "Kjella" Stavang er valgt til ny leder i BIL fotball.

 • Idrettsskolen (62): Mangler leder
 • Friidrett (58): Unn E. Hestvik
 • Svømming (51): Matti Riesto,
 • Badminton (31): Ken-Robin Utvik
 • Styrkeløft (21): Katrine Kvitvær (ny)
 • Innebandy (20): Thor Arne Karlsen
 • BIFF (17): Solveig Lomsdal
 • Goldboys (10): Odd Steinar Arntzen (ny)
 • Turn (6): Marianne Dalheim
 • Triatlon (0) : Hanne Reppen
 • Brett og hjul (0): Andreas Mortensen
 • Volleyball (reetablert høsten 2019): Viktoriya Fosdahl

- Så langt vi kjenner til er BIL det mest allsidige idrettslaget i Nordland som har flest aktive undergrupper. Vi er også et av de største lagene som fremdeles driver dugnadsbasert, sier Aina Melstein.

Håndballgruppen er fortsatt størst med 365 medlemmer. Foran fotball med 219 og idrettsskolen med 62 betalende medlemmer i 2019.

- Fotball hadde størst nedgang i medlemstallet i fjor. Mens badminton hadde størst økning fra 14 til 31 aktive, med 20 under 12 år. Triatlon-gruppen har ikke hatt aktivitet. Det har heller ikke Brett og hjul, der foreligger det planer om et anlegg ved Brønnøyhallen, redegjør Melstein.