Kommunene fortsetter politisk samarbeid etter opphør av regionrådet

Nå skal kommunene på Sør-Helgeland samarbeide i et eget forum.

Bindalordfører Britt Helstad og kommunestyret i Bindal skal torsdag ta stilling til om de vil gå inn i et eget samarbeidsforum på Sør-Helgeland slik rådmann Knut Toresen anbefaler i sin innstilling.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Alle kommunene har vedtatt å gå inn i Helgeland interkommunale politiske råd. Dette gjorde de sammen med sju andre kommuner på Helgeland fra høsten 2019. Dermed har ikke lenger Sør-Helgeland regionråd en misjon som regionråd, da denne funksjonen ivaretas av det politiske rådet som består av 12 helgelandskommuner.