Ordfører og rådmann under angrep fra opposisjon og deler av posisjon

Ordfører og rådmann ble jaget fra skanse til skanse av både opposisjonen og deler av posisjonen i mandagens kommunestyremøte.

Ordfører Eilif Trælnes (t.v., Sp) og rådmann Helge Thorsen (t.h.) fikk krass kritikk fra opposisjonen - men også fra deler av posisjonen, her representert av varaordfører Tore Tveråmo (H, midten). Her fotografert ved en tidligere anledning.  Foto: Simon Aldra

Når det er sagt er det også viktig for meg på vegne av Høyre å si at vi syns rådmannen ved flere anledninger, herunder mot havnesjefen, har opptrådt på en veldig uheldig måte

Tore Tveråmo (H)
Pluss

Møtet ble gjennomført på Teams, uten at det senket temperaturen nevneverdig.