Formannskapet drøfter utsatte kommunale skatter og avgifter

Under mandagens møte i formannskapet er det satt opp en drøftingssak om tiltakspakke for næringsliv og innbyggere i Brønnøy.

Næringssjef Johnny Nielsen Hanssen har skrevet sakspapirene til drøftingssaken.  Foto: Simon Aldra

Pluss

«Bedrifter har stengt ned og situasjonen rammer næringslivet og privatpersoner hardt. Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre», skriver næringssjef Johnny Nielsen Hanssen i sakspapirene til drøftingssaken.