Siste tall: Nå er 19 flere permitterte

Pluss

Nav offentliggjør statistikk for antall søknader om dagpenger under permittering klokken 10 hver ukedag under koronakrisen. Disse tallene er de sist oppdaterte tallene for ukedagen i forveien, altså er tallene som offentliggjøres torsdag status fra onsdag. Tallene er på kommunenivå.