Avviser Ranas klage om blant annet Oppegaard

Helse nord avviser at nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset «kan være» inhabilde, slik Rana kommune har hevdet.

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse nord.  Foto: Leif Steinholt

Pluss

Svarbrevet fra Helse bord-sjef Cecilie Daae avviser blankt at det hefter noen generell inhabilitet ved enkelte nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset, blant dem Andrine Solli Oppegaard, blant annet fordi de har vært engasjert i sykehussaken, skriver Helgelands Blad.