Spare penger på omsorgsboliger, eller selge det gamle aldershjemmet?

Det var ett av flere spørsmål som ble debattert av politikerne her om uken.

Velfjord aldersheim kan renoveres og brukes til kommunale omsorgsboliger. Det vil trolig bli billigere enn nybygg. Det er opp til politikerne å vurdere om det er en farbar løsning, eller om man skal selge bygget.  Foto: BÅRD PEDERSEN

Pluss

Under møtet i driftsutvalg II 11. mars vedtok utvalget blant annet å gi rådmannen fullmakt til å starte en prosess med sikte på å selge Velfjord aldersheim. Prisantydningen skal være 3,5 millioner kroner og det settes frist til ultimo juni 2020 for salg. Saken skal behandles i formannskapet på onsdag, og i kommunestyret når den tid kommer.