Nå har Sør-Helgeland passert 300 permitterte

1 av 4 permitterte på Helgeland er på Sør-Helgeland. Alstahaug er fortsatt hardest rammet.

Totalt er det nå mer enn 300 permitterte på Sør-Helgeland, brorparten i Brønnøy.  Foto: BÅRD PEDERSEN

Pluss

Nav offentliggjør statistikk for antall søknader om dagpenger under permittering klokken 10 hver ukedag under koronakrisen. Disse tallene er de sist oppdaterte tallene for ukedagen i forveien, altså er tallene som offentliggjøres onsdag status fra tirsdag. Tallene er på kommunenivå.