Finanstilsynet ber om at bankenes overskudd for 2019 holdes tilbake inntil videre

Finanstilsynet ber om at banker og forsikringsselskaper ikke skal betale utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.
Pluss

Tilsynet foreslår en forskrift om dette og har sendt et brev om saken til Finansdepartementet.