Husbanken tror flere vil søke kommunen om bostøtte

Koronakrisen vil utfordre mange privatøkonomi. Det kan få konsekvenser.
Pluss

Det kommer frem i et brev fra Husbanken til rådmannen i Brønnøy.